DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Ecological Engineering

Waterkwaliteit

Aquatische ecologie

Duurzaamheid

Bioniers is lid van

Bioniers is lid van

Bioniers werkt aan een duurzame toekomst. Dit doen we door innovaties toe te passen en te integreren in de omgeving. Bioniers streeft naar een toekomst zonder afval, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en een economie die bio-based is.

Bioniers heeft ervaring met:

  • Uitvoeren van duurzaamheidsscans en het uitstippelen van een routekaart naar een duurzame bedrijfsvoering
  • Ontwerp van en onderzoek naar groene waterzuiveringssystemen die nuttige biomassa produceren
  • Integreren van duurzame concepten in de stad
  • Toepassen van het concept van Ecosysteemdiensten in de bebouwde omgeving

Download het artikel De stad die geeft. Gepubliceerd in Stadswerk #3, 2012.

 

Enkele projectvoorbeelden:

Herstellende landbouw

Naar aanleiding van het in april 2014 verschenen boek Herstellende landbouw van Mark Shepard, is Bioniers gestart met het opzetten van een project om in Nederland een landbouwsysteem dat gekenmerkt wordt door polycultuur van meerjarige gewassen te testen. Hierbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke kant van deze vorm van landbouw bedrijven, maar ook om de bedrijfseconomische kant. Veel aandacht zal worden besteed aan het transitietraject waarbij de agrariër omschakelt van een monocultuur van eenjarige gewassen naar een polycultuur van meerjarige gewassen en vee.

 

Duurzaamheidsscan Urtica

2014, in opdracht van Urtica

Voor zorginstelling Urtica heeft Bioniers samen met de leden van GreenStorm een scan uitgevoerd naar de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van zorginstelling Urtica. Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsscan op de website van GreenStorm.

 

Ontwikkeling Uden-Noord

2011-2012, in opdracht van gemeente Uden

Gemeente Uden ontwikkelt een nieuwe wijk, Uden Noord. Voor deze wijk zijn hoge duurzaamheidsambities gedefinieerd. Bioniers helpt bij het ontwikkelen van concepten voor het onderdeel water (afvalwater, regenwater, grondwater). De ambitie voor water is, dat al het water dat de wijk in komt, lokaal wordt verwerkt en in de bodem geïnfiltreerd. Dit laatste is belangrijk om verdroging te bestrijden.

Tekening: Thomas Jansen duurzaam ontwikkelen.

 

Effluentpolishing met kroos

2010-2014, in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest.

In samenwerking met Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit en Tauw is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest onderzocht of kroos geschikt is om effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) na te behandelen. Bij deze nabehandelingsstap neemt kroos plantenvoedingsstoffen op uit het water, waardoor dit minder kwaad kan als het op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Wageningen Universiteit onderzocht de bruikbaarheid van het gekweekte kroos voor allerlei nuttige doeleinden, waaronder veevoer. Radboud Universteit deed groeiexperimenten in het laboratorium. Tauw verzorgde de project- en procesbegeleiding. Bioniers verzorgde de inhoudelijke ondersteuning (ontwerp proefvijvers, begeleiding student bij modellering van kroosgroei en het maken van een ontwerpmodel). Waterschap Noorderzijlvest legde de proefvijvers aan en deed proeven in de vijvers.

 

 

{youtube}XkNPTDnnzoA{/youtube}

Waterschapsmedewerkster Melissa van Hoorn laat de krooszuivering zien

Wat Bioniers doet

Bioniers adviseert, voert onderzoek uit en innoveert. Ook detacheringen behoren tot de mogelijkheden.

Bioniers streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit en bij ons is een afspraak een afspraak.

Missie

Bioniers wil bijdragen aan een schone, leefbare leefomgeving, met name zorg dragen voor mooi, schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater.

Daarnaast wil Bioniers bijdragen aan de integratie van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Dit kan door de natuur in te zetten voor bijvoorbeeld waterzuivering.

Over Bioniers

Bioniers is het eenmansbedrijf van Ir. Adrie Otte. Adrie heeft 25 jaar werkervaring als (senior) adviseur waterkwaliteit, aquatische ecologie en ecologisch ontwerp.

Waar vind u ons

Bioniers

Weg naar Laren 140

7203 HR Zutphen

06-402 152 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.