In opdracht van STEM/LTO is Bioniers bezig met een onderzoek naar het zuiveren van afvalwater uit de glastuinbouw met planten en schimmels. Omdat de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied slecht is en de waterschappen de waterkwaliteit willen verbeteren, komt er op de glastuinders steeds meer druk om het afvalwater verregaand te zuiveren. LTO heeft hiertoe een aantal projecten gestart waarbij verschillende technieken worden uitgeprobeerd. Deze projecten moeten zicht geven op betrouwbare en economisch haalbare technieken.

 

De bakken net na de inplant.

 

Een van deze projecten is het project Glas Zuiver Water, waar Bioniers samen met Mycelco aan werkt. Het idee is om water- en oeverplanten in te zetten om nutriënten uit het water te halen en schimmels om de gewasbeschermingsmiddelen af te breken. We hebben in een kas zeven verschillende plantensoorten in bakken met nutriëntenrijk water staan om te bepalen welke plant(en) het effectiefst de nutriënten kunnen verwijderen. Hierbij hebben we planten gekozen die een extra opbrengst zouden kunnen genereren in de vorm van eiwitten of etherische oliën. Zo kan het zuiveringssysteem economisch interessant worden. Na het verwijderen van de waardevolle inhoudsstoffen kan de biomassa worden gecomposteerd waardoor de nutriënten weer terug de landbouw in kunnen.

 

 De planten enkele weken later.
 

Voor het afbreken van gewasbeschermingsmiddelen gebruiken testen we een aantal verschillende schimmelsoorten die bewezen hebben moeilijk afbreekbare stoffen aan te kunnen pakken. We meten welke stoffen in welke componenten worden afgebroken en welke verblijftijd nodig is.

 

Ook de schimmels groeien prima! Foto: Mycelco.

 

Tenslotte hebben we ook proeven buiten. Dezelfde planten die in de kas staan, staan ook buiten om hun gedrag onder verschillende weersomstandigheden te kunnen bekijken. 

Het idee is om voor een full-scale zuivering het afwateringssysteem van het glastuinbouwgebied te gebruiken. Door in de brede sloten vlotten met de planten te leggen, funcioneert het slotensysteem als zuiveringssysteem. We hebben een paar vlotten met planten in de sloot gelegd om te bekijken hoe deze vlotten zich gedragen.

 

Het maken van de vlotten. Foto: Mycelco.

 

Close-up van een van de vlotten. Foto: Mycelco.

Download hier een artikel over ons project in Trouw.