In opdracht van InnovatieNetwerk hebben Bioniers en Probos onderzoek gedaan naar de technische stand van zaken, kosten en baten van een wilgen brandstofbos dat tevens afvalwater zuivert.

Wilgenplantages bieden perspectieven om kostenneutraal effluent van rwzi’s of bedrijfsafvalwater te behandelen en tegelijkertijd brandhout te produceren. Omdat wilgen veel water verdampen, wordt al het afvalwater waarmee de plantages worden bevloeid door de wilgen gebruikt en is er per saldo geen lozing. De opbrengst van de plantages kan gebruikt worden als brandstof en zo wordt CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen vermeden. Wilgenzuivering past perfect binnen het concept van de grondstoffen- en energiefabriek.

Schematische weergave van een wilgenzuivering. Illustratie: Gebca Velema, Probos.

 

Update mei 2015

Bioniers realiseert samen met Probos en Wetlantec een wilgenzuivering bij het gerenoveerde Biesboschmuseum. Deze aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door InnovatieNetwerk. In deze zuivering wordt het water uit de wc's en het restaurant gezuiverd alvorens het wordt geloosd. Een groot deel van het afvalwater wordt verdampt door de wilgen, zodat de lozing kleiner wordt. De geoogste wilgen zullen worden gestookt in de biomassakachel van het museum.

 

Lees het H2O artikel

Download het volledige rapport